Hướng dẫn sửa lỗi “MFC120U.dll was not found”

Hướng dẫn này chứa các hướng dẫn để khắc phục lỗi “MFC120U.dll was not found” hoặc “MFC120U.dll was not found” khi bạn cố chạy một ứng dụng trong hệ điều hành Windows 10, 8 hoặc 7. (ví dụ: “ThrptionStop.exe – Lỗi hệ thống: Việc thực thi mã không thể tiến hành vì không tìm thấy mfc120u.dll. Cài đặt lại chương trình có thể khắc phục sự cố này”.)

Fix lỗi  MFC120U.dll hoặc MSVCP120.dll not found.

Nếu bạn gặp lỗi “was not found mfc120u.dll” hoặc “MSVCP120.dll”, thì bạn phải cài đặt Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013″.

1. Điều hướng đến liên kết dưới đây và nhấp vào Tải xuống .

2. Tại màn hình tiếp theo kiểm tra cả các vcredist_x64.exe & vcredist_x86.exe hộp kiểm và bấm Next.

Không tìm thấy MFC120U.dll

3. Lưu hai (2) tệp trên máy tính của bạn.

4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất

a. Cài đặt cả hai tệp đã tải xuống (“vcredist_x86.exe” & “vcredist_x64.exe”), nếu bạn sở hữu phiên bản Windows 64 bit, hoặc

b. Chỉ cài đặt “vcredist_x86.exe” nếu bạn sở hữu phiên bản Windows 32 bit.

Hình ảnh, tưởng tượng

5. Khi cài đặt hoàn tất, hãy chạy chương trình của bạn. Các lỗi “Was Not Found MFC120U.dll” hoặc “Was Not Found MSVCP120.dll”.

Nguồn: Wintip.ORG

SUPPORT 24/7

Zalo 091 861 8866 - Email: htien88it@gmail.com - Phone: 091 861 8866

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *