HƯỚNG DẪN TỰ KÍCH HOẠT “OFFICE 2019 PRO PLUS VOLUME” TRÊN WINDOWS 10

HƯỚNG DẪN TỰ KÍCH HOẠT OFFICE 2019 PRO PLUS VOLUME TRÊN WINDOWS 10

  • Cách kích hoạt vĩnh viễn này chỉ thực hiện trên windows 10 (không thực hiện được trên win 7, 8, 8.1). Chỉ thực hiện khi máy chỉ có duy nhất một Office (không có visio, không có project, không có nhiều office chạy song song).
  • Nếu bạn chọn kích hoạt 06 tháng thì dùng trên win 7, 8, 8.1 và có nhiều sản phẩm office, visio, project đều được.
  • Các bạn làm từng bước như sau:
1. Cài office 2019 pro plus volume: (Khuyến nghị cách 1.3, 1.4)
1.3. Tool 1: http://bit.ly/2pwPDdx (pass 9999) => Xem hình 2. Lưu ý chọn x86 cho hệ 32bit, x64 cho hệ 64bit, không tíc vào Single Product.
1.4. Tool 2: http://bit.ly/2DdHkqD (pass 9999) => chọn deploy như hình 3 => chọn office 2019 volume pro plus như hình 4 rồi deploy office
2. Chạy lệnh cmd: Nhấn Nút win => Gõ Cmd, Lấy quyền administrator theo hình 5, không lấy quyền quản trị viên thì không kích hoạt được => Copy đoạn 2.1 hoặc 2.2 phía dưới (Lưu ý không copy cả hai, chỉ copy 1 cái) vào cửa sổ CMD (bắt đầu từ if có cả ký tự @ sau cùng)=> Paste (ctrl+v, hoặc click chuột phải chọn paste) => Enter
2.1. Kích hoạt vĩnh viễn:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" (cd "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")

if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" (cd "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")

for /f "tokens=8" %b in ('cscript ospp.vbs /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript ospp.vbs /unpkey:%b)

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

set k1=ND3VC-DXK2X-DBQY7-26HVP-6JHQD

cscript ospp.vbs /inpkey:%k1%

for /f "tokens=8" %b in ('cscript ospp.vbs /dinstid ^| findstr /b /c:"Installation ID"') do set IID=%b

curl -X GET "https://api.getcid.top/?IID=%IID%&retry=0" -H "accept: application/json" >CID.TXT

SET /P STR=<CID.TXT

SET STR=%STR:"= %

FOR /F "TOKENS=11" %B IN ('ECHO %STR%') DO SET CID=%B

cscript ospp.vbs /actcid:%CID% & cscript ospp.vbs /act

cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /dli >k1.txt & cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /xpr >>k1.txt

echo %k1% >> k1.txt & echo IID:%IID% >>k1.txt & echo CID:%CID% >>k1.txt & cscript ospp.vbs /dstatus >>k1.txt

start k1.txt & exit

@
2.2. Kích hoạt 06 tháng: (Chạy được win 7, 8, 8.1)
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"

if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"

set cmd=cscript ospp.vbs

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

%cmd% /sethst:kms.digiboy.ir

%cmd% /act

cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /dli >k1.txt & cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /xpr >>k1.txt

cscript ospp.vbs /dstatus >>k1.txt

start k1.txt & exit

@
3. Đưa kết quả: Cmd sẽ tự kích hoạt bản quyền cho Office 2019, tự tắt cmd, và mở k1.txt trong notepad. Các bạn copy toàn bộ nội dung trong k1.txt ra bình luận để biết kết quả.
4. Sao Lưu bản quyền vĩnh viễn: Mở link đi kèm và làm theo hướng dẫn. Nén thư mục sao lưu, rồi đưa lên onedrive, googledrive, cloud để tái sử dụng về sau. http://bit.ly/303hwa3. (Nếu chọn kích hoạt 06 tháng thì không cần phải sao lưu bản quyền)
Chúc các bạn thành công
Nguồn : Hội quán công nghệ tin học
Còn ai không tự làm được có thể liên hệ với dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính bên mình để được cài đặt nhé

SUPPORT 24/7

Zalo 091 861 8866 - Email: htien88it@gmail.com - Phone: 091 861 8866

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *