Tổng hợp các mã lỗi kích Hoạt Windows Office

Tổng Hợp Mã Lỗi Kích Hoạt Windows Office Aggregate Windows Office activation error code 

Chào anh em việc kích hoạt Windows hay Office ở việt nam chúng ta không còn lạ một vài năm qua khi sử dụng nguồn key được chia sẻ qua mxh tuy nhiên khi kích hoạt lại có rất nhiều lỗi nay mình xin tổng hợp một số dòng lỗi để anh em được biết để kích hoạt windows của mình một cách ngon lành nhé anh em có gì ủng hộ dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà bên mình nhé
Nếu bạn gặp vấn đề với việc kích hoạt, bạn có thể tìm hiểu lý do bằng cách tham khảo văn bản dưới đây.
0xC004B001 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
0xC004B002 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
0xC004B003 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
0xC004B004 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
0xC004B005 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004B006 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004B007 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng máy tính không thể kết nối với máy chủ kích hoạt.
– 0xC004B008 Máy chủ kích hoạt xác định rằng sản phẩm không thể được kích hoạt.
– 0xC004B009 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004B010 Máy chủ kích hoạt xác định rằng không thể tìm thấy mục nhập mã thông báo doanh nghiệp cần thiết.
– 0xC004B011 Kích hoạt máy chủ để đảm bảo thời gian đồng hồ máy tính của bạn không chính xác. Bạn phải sửa đồng hồ trước khi có thể kích hoạt.
– 0xC004B100 Kích hoạt máy chủ để xác định rằng sản phẩm không thể được kích hoạt.
– 0xC004C001 Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định không hợp lệ.
– 0xC004C002 Các máy chủ kích hoạt xác định sự hiện diện Máy chủ định sản phẩm vấn đề quan trọng.
– 0xC004C003 Máy chủ kích hoạt xác định các sản phẩm quy định quan trọng đã bị chặn.
– 0xC004C004 máy chủ kích hoạt xác định khóa sản phẩm được quy định là không hợp lệ.
– 0xC004C005 máy chủ kích hoạt xác định giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C006 Máy chủ kích hoạt giấy phép xác định là không hợp lệ.
– 0xC004C007 máy chủ kích hoạtxác định khóa sản phẩm được quy định là không hợp lệ
– 0xC004C008 Máy chủ kích hoạt thông báo mở khóa mã khóa sản phẩm đã vượt quá giới hạn của nó (bí mật Khóa có thể nhận kích hoạt ID xác nhận).
– 0xC004C009 Kích hoạt máy chủ để xác nhận rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C00 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C00B Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C00C Máy chủ kích hoạt gặp lỗi.
– 0xC004C00D
– 0xC004C00E không hợp lệ Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định không hợp lệ.
– 0xC004C00F máy chủ kích hoạt xác định khóa sản phẩm được quy định là không hợp lệ.
– 0xC004C010 máy chủ kích hoạt xác định các sản phẩm quy định quan trọng là không hợp lệ.
– 0xC004C011 Máy chủ kích hoạt xác định rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C012 Máy chủ kích hoạt đã gặp lỗi mạng.
– 0xC004C013 Máy chủ kích hoạt đã gặp lỗi.
– 0xC004C014 Máy chủ kích hoạt gặp lỗi.
– 0xC004C020 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng nhiều khóa kích hoạt đã vượt quá giới hạn của nó (khóa có thể bị khóa Nhận kích hoạt ID xác nhận bằng cách nói chuyện với dịch vụ khách hàng.)
– 0xC004C021 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng đã vượt quá giới hạn mở rộng khóa kích hoạt.
– 0xC004C022 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không tìm thấy giới hạn phát hành lại.
– 0xC004C023 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không tìm thấy yêu cầu ghi đè.
– 0xC004C016 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể sử dụng khóa sản phẩm được chỉ định để kích hoạt trực tuyến..
– 0xC004C017 máy chủ kích hoạt xác định vị trí địa lý của mã khóa sản phẩm quy định đã bị chặn.
– 0xC004C015 lỗi máy chủ kích hoạt đã xảy ra.
– 0xC004C050 Thông thường lỗi máy chủ kích hoạt.
– 0xC004C030 Máy chủ kích hoạt báo cáo nỗ lực thực hiện kích hoạt dựa trên thời gian trước ngày bắt đầu.
– 0xC004C031 Máy chủ kích hoạt báo cáo nỗ lực thực hiện kích hoạt dựa trên thời gian sau ngày kết thúc.
– 0xC004C032 Máy chủ kích hoạt báo cáo không có kích hoạt dựa trên thời gian mới.
– 0xC004C033 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng khóa sản phẩm dựa trên thời gian không được định cấu hình để hoạt động.
– 0xC004C04 báo cáo không định khóa sản phẩm có thể được sử dụng để kích hoạt các quy tắc kinh doanh. .
– 0xC004C051 xác định không hợp lệ máy chủ kích hoạt giấy phép.
– 0xC004C052 máy chủ kích hoạt xác định vấn đề mã khóa sản phẩm cụ thể.
– 0xC004C060 Máy chủ kích hoạt xác định rằng khóa sản phẩm đã chỉ định đã bị chặn.
– 0xC004C3FF Máy chủ kích hoạt xác định rằng phản hồi dịch vụ VGA không khả dụng ở định dạng mong đợi.
– 0xC004C700 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng quy tắc kinh doanh không tìm thấy đầu vào bắt buộc.
– 0xC004C750 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng giá trị NULL được chỉ định cho tên và Id thuộc tính doanh nghiệp.
– 0xC004C751 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng tên thuộc tính chỉ định một thuộc tính không xác định.
– 0xC004C752 Id thuộc tính báo cáo máy chủ kích hoạt chỉ định một thuộc tính không xác định.
– 0xC004C755 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể cập nhật ràng buộc khóa sản phẩm.
– 0xC004C756 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể chèn ràng buộc khóa sản phẩm.
– 0xC004C757 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể xóa liên kết khóa sản phẩm.
– 0xC004C758 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể xử lý ràng buộc khóa sản phẩm. Nhập XML.
– 0xC004C75A Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể chèn thuộc tính khóa sản phẩm.
– 0xC004C75B Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng không thể cập nhật thuộc tính khóa sản phẩm.
– 0xC004C75C Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng thuộc tính khóa sản phẩm không thể bị xóa.
– 0xC004C764 máy chủ kích hoạt báo cáo rằng sản phẩm loại chính là không rõ.
– 0xC004C770 kích hoạt máy chủ báo cáo rằng sản phẩm loại chính đang được sử dụng bởi người dùng khác.
– 0xC004C780 báo cáo thất bại để chèn bản ghi máy chủ kích hoạt sản phẩm chủ chốt.
– 0xC004C781 Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng bản ghi khóa sản phẩm không thể được cập nhật.
– 0xC004C291 Xác minh chính xác xác định rằng trạng thái giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C292 .
– 0xC004C2F6 xác nhận chính hãng xác định rằng các nhận dạng xác minh mẫu đầu vào không hợp lệ.
– 0xC004C2FA chính hãng xác nhận xác định rằng blob xác minh dữ liệu đầu vào là không hợp lệ.
– 0xC004C327 chính hãng xác minh xác định rằng việc xác minh không hợp lệ các thông số dữ liệu đầu vào
– 0xC004C328 chính hãng xác nhận xác định khách hàng dữ liệu thẻ không hợp lệ.
– 0xC004C329 xác nhận chính hãng xác định ẩn dữ liệu blob là không hợp lệ.
– 0xC004C32A xác nhận chính hãng xác định các thông số ẩn dữ liệu blob không hợp lệ.
– 0xC004C32B Xác minh chính hãng xác nhận rằng số nhận dạng mẫu xác minh của phiên bản hệ điều hành Windows này là không hợp lệ.
– 0xC004C32C Xác minh chính hãng xác nhận rằng blob chính hãng ngoại tuyến đã bị thu hồi.
– 0xC004C32D Xác minh chính hãng đã xác nhận rằng không tìm thấy blob chính hãng ngoại tuyế
– 0xC004C401 Xác minh chính hãng xác nhận rằng khóa sản phẩm không hợp lệ cho phiên bản hệ điều hành Windows này.
– 0xC004C4A1 Xác minh chính hãng xác nhận rằng tệp băm không hợp lệ.
– 0xC004C4A2 Xác minh chính hãng xác nhận rằng khóa sản phẩm đã bị chặn.
– 0xC004C4A4 Xác minh chính hãng xác nhận rằng loại khóa sản phẩm không hợp
– 0xC004C4A5 Xác minh chính hãng xác nhận rằng khóa sản phẩm không hợp lệ.
– 0xC004C4A7 Xác minh chính hãng xác nhận rằng dữ liệu ràng buộc OEM hoặc khối lượng không hợp lệ.
– 0xC004C4A8 Xác minh chính hãng xác nhận rằng trạng thái giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004C4A9 Xác minh chính hãng xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định cho vị trí này đã bị chặn.
– 0xC004C4AB Xác minh chính hãng đã phát hiện khai thác giấy phép Windows.
– 0xC004C4AC Xác minh chính hãng xác nhận rằng dữ liệu kích hoạt mã thông báo không hợp lệ.
– 0xC004C4AD Xác minh chính hãng đã phát hiện nhị phân Windows bị giả mạo.
– 0xC004C4AE Xác minh chính hãng đã phát hiện một nhị phân Windows bị giả mạo.
– 0xC004C4AF Xác minh chính hãng xác định rằng dữ liệu kích hoạt Active Directory không hợp lệ.
– 0xC004C4B0 Xác minh chính hãng được phát hiện khai thác ủy quyền Windows.
– 0xC004C4B1 Xác minh chính hãng đã phát hiện khai thác giấy phép Windows.
– 0xC004C600 Xác minh chính hãng xác nhận rằng bản sao Windows của bạn không phải là chính hãng.
– 0xC004C531 Xác minh chính hãng đã phát hiện khai thác giấy phép Windows.
– 0xC004C532 Xác minh chính hãng xác nhận rằng trạng thái giấy phép ở trạng thái thông báo do ân hạn hết hạn.
– 0xC004C533 Xác minh chính hãng xác nhận rằng trạng thái giấy phép ở trạng thái thông báo.
– 0xC004E001 Dịch vụ Licensing Phần mềm xác định rằng bối cảnh quy định là không hợp lệ.
– 0xC004E002 Software Licensing Service báo cáo cửa hàng giấy phép chứa dữ liệu không phù hợp
– 0xC004E003 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng việc đánh giá giấy phép không thành công.
– 0xC004E004 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng giấy phép chưa được đánh giá.
– 0xC004E005 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng giấy phép không được kích hoạt
– 0xC004E007 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng giấy phép không chứa giấy phép được yêu cầu.
– 0xC004E008 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các thuộc tính giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004E009 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng giấy phép không được khởi tạo.
– 0xC004E00A Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng giấy phép đã được khởi tạo.
– 0xC004E00B Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các thuộc tính giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004E00C Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng giấy phép không thể được mở hoặc tạo.
– 0xC004E00D Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm không thể được ghi vào giấy phép.
– 0xC004E00E Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng giấy phép không thể đọc tệp giấy phép.
– 0xC004E00F Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các thuộc tính giấy phép bị hỏng.
– 0xC004E010 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo thuộc tính giấy phép bị thiếu.
– 0xC004E011 Dịch vụ cấp phép phần mềm đã báo cáo rằng thuộc tính giấy phép bị thiếu .
– 0xC004E012 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng giấy phép không bắt đầu đồng bộ hóa đúng cách.
– 0xC004E013 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng giấy phép không được đồng bộ hóa đúng cách.
– 0xC004E014 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các thuộc tính giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004E015 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng việc sử dụng giấy phép không thành công.
– 0xC004E016 Licensing Service Phần mềm báo cáo rằng sản phẩm quan trọng là không hợp lệ.
– 0xC004E017 Software Licensing Service báo cáo rằng sản phẩm quan trọng là không hợp lệ.
– 0xC004E018 Software Licensing Service báo cáo rằng sản phẩm quan trọng là không hợp lệ.
– 0xC004E019 Software Licensing Dịch vụ xác định rằng việc xác minh khóa sản phẩm được chỉ định không thành công.
– 0xC004E01A Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng thông tin bổ sung được tìm thấy là không hợp lệ.
– 0xC004E01B Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng không phải tất cả thông tin phần cứng đều có thể được thu thập.
– 0xC004E01C Khóa sản phẩm đánh giá này không còn hiệu lực.
– 0xC004E01D Khóa sản phẩm mới được cài đặt không thể được sử dụng cho cài đặt Windows này. Nhập khóa sản phẩm khác.
– 0xC004E01E Khóa sản phẩm mới không thể được sử dụng trên Windows đã cài đặt này. Nhập khóa sản phẩm khác.
– 0xC004E020 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng giá trị chính sách không khớp với thông tin được lưu trữ trong phần OtherInfo. .
– 0xC004E021 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng thông tin thực có trong giấy phép không nhất quán.
– 0xC004E022 Giá trị ID cửa hàng bảo mật trong Giấy phép báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm không khớp với giá trị hiện tại
– 0xC004E023 Quy tắc thông báo báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm dường như không hợp lệ.
– 0xC004E024 Dữ liệu máy được báo cáo bởi Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm dường như không hợp lệ.
– 0xC004E025 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng hàm băm dữ liệu không khớp với dữ liệu.
– 0x8004E101 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng phiên bản tệp lưu trữ mã thông báo không hợp lệ.
– 0x8004E102 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng mã thông báo chứa bảng mô tả không hợp lệ.
– 0x8004E103 Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm Lưu trữ mã thông báo có mã thông báo / chân trang không hợp lệ.
0x8004E104 Dịch vụ cấp phép phần mềm đã báo cáo rằng mã thông báo lưu trữ mã thông báo có tên không hợp lệ.
– 0x8004E105 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng mã thông báo lưu trữ mã thông báo có phần mở rộng không hợp lệ.
– 0x8004E106 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng mã thông báo chứa mã thông báo trùng lặp.
– 0x8004E107 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng kích thước mã thông báo trong cửa hàng mã thông báo không khớp.
– 0x8004E108 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng mã thông báo trong cửa hàng mã thông báo chứa hàm băm không hợp lệ.
– 0x8004E109 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng mã thông báo không thể đọc mã thông báo.
– 0x8004E10A Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng mã thông báo không thể ghi vào mã thông báo.
– 0x8004E10B Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cửa hàng mã thông báo đã thử hoạt động tệp không hợp lệ.
– 0x8004E10C Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo không có giao dịch hoạt động.
– 0x8004E10D Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng tiêu đề tệp lưu trữ mã thông báo không hợp lệ.
– 0x8004E10E Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng bộ mô tả mã thông báo lưu trữ mã thông báo không hợp lệ
– 0xC004F001 Dịch vụ cấp phép phần mềm đã báo cáo lỗi nội bộ.
– 0xC004F002 dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các quyền tiêu thụ thất bại.
– 0xC004F003 dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các giấy phép cần thiết không thể tìm được.
– 0xC004F004 dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm quan trọng với phạm vi quy định tại giấy phép không phù hợp.
– 0xC004F005 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không khớp với khóa sản phẩm của giấy phép.
– 0xC004F006 Các Software Licensing Service báo cáo rằng giấy phép là không có sẵn.
– 0xC004F007 Phần mềm Licensing Service báo cáo rằng giấy phép không thể tìm được.
– 0xC004F008 Phần mềm Licensing Service báo cáo rằng giấy phép không thể tìm được.
– 0xC004F009 Các Software Licensing Service báo cáo Thời hạn gia hạn đã hết hạn
– 0xC004F00A Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng ID ứng dụng không khớp với ID ứng dụng của giấy phép.
– 0xC004F00B Báo cáo dịch vụ được ủy quyền Dữ liệu nhận dạng sản phẩm không có sẵn
– 0x4004F00C Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm: Ứng dụng đang chạy trong thời gian gia hạn hợp lệ.
– 0x4004F00D dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng các ứng dụng đang chạy trong giá trị vượt thời gian khoan dung.
– 0xC004F00E dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng phiên bản hiện tại của các thành phần xử lý an ninh không thể sử dụng giấy phép.
– 0xC004F00F phần mềm Dịch vụ ủy quyền báo cáo rằng ràng buộc ID phần cứng vượt quá mức chịu lỗi.
– 0xC004F010 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không hợp lệ.
0xC004F011 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng tệp giấy phép chưa được cài đặt.
– 0xC004F012 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cuộc gọi thất bại vì không tìm thấy giá trị của khóa đầu vào.
– 0xC004F013 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng không có quyền chạy phần mềm.
– 0xC004F014 Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm: Khóa sản phẩm không khả dụng. .
– 0xC004F015 Dịch vụ Licensing Phần mềm báo cáo rằng các giấy phép không được cài đặt.
– 0xC004F016 Software Licensing quyết định không hỗ trợ các dịch vụ được yêu cầu.
– 0xC004F017 Software Licensing Service báo cáo rằng giấy phép không được cài đặt.
– 0xC004F018 Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm Giấy phép này không chứa dữ liệu vị trí hợp lệ cho máy chủ kích hoạt.
– 0xC004F019 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định ID sự kiện được yêu cầu Không hợp lệ.
– 0xC004F01A Dịch vụ ủy quyền phần mềm xác định rằng sự kiện được yêu cầu không được đăng ký trong dịch vụ .
– 0xC004F01B Phần mềm Dịch vụ cấp phép báo cáo rằng ID sự kiện đã đăng ký.
– 0xC004F01C Software Licensing Service báo cáo rằng giấy phép không được cài đặt.
– 0xC004F01D Software Licensing Service báo cáo rằng giấy phép thất bại.
– 0xC004F01E Software Licensing Service xác định rằng các đầu vào không phù hợp với kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu trong giấy phép.
– 0xC004F01F dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng giấy phép là không hợp lệ.
– 0xC004F020 dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng gói giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004F021 báo cáo dịch vụ bản quyền phần mềm Giấy phép đã hết hạn
– 0xC004F022 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng ủy quyền cấp phép không thành công.
– 0xC004F023 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004F024 không hợp lệ.
– 0xC004F025 dịch vụ phần mềm cấp phép báo cáo rằng hành động đòi hỏi quyền quản trị.
– 0xC004F026 phần mềm báo cáo dịch vụ cấp phép là không cần thiết cho các dữ liệu được tìm thấy.
– 0xC004F027 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng giấy phép đã bị giả mạo.
– 0xC004F028 Dịch vụ ủy quyền phần mềm báo cáo rằng bộ đệm chính sách không hợp lệ.
– 0xC004F029 Không thể khởi động dịch vụ ủy quyền phần mềm ở chế độ HĐH hiện tại.
– 0xC004F02A .
– 0xC004F02C dịch vụ cấp phép phần mềm định dạng báo cáo ẩn kích hoạt dữ liệu là không chính xác.
– 0xC004F02D dịch vụ phần mềm Licensing xác định ẩn xác nhận ID (CID Phiên bản không chính xác.
– 0xC004F02E Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng phiên bản ID xác nhận ngoại tuyến (CID) không được hỗ trợ.
– 0xC004F02F Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo độ dài của ID xác nhận ngoại tuyến (CID) Không chính xác.
– 0xC004F030 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng ID cài đặt (IID) hoặc ID xác nhận (CID) không thể được lưu.
– 0xC004F031 ID cài đặt (IID) và ID xác nhận (CID) Không phù hợp. Nếu cần, vui lòng xác nhận IID và lấy lại CID mới
– 0xC004F032 Dịch vụ ủy quyền phần mềm xác định rằng dữ liệu ràng buộc không hợp lệ.
– 0xC004F033 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không được phép cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhật ký sự kiện
– 0xC004F034 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng không thể tìm thấy giấy phép hoặc không hợp lệ.
– 0xC004F035 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng máy tính có thể được kích hoạt bằng Khóa sản phẩm cấp phép số lượng lớn. Các hệ thống được cấp phép số lượng lớn cần được nâng cấp từ một hệ điều hành đủ điều kiện. Vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn hoặc sử dụng một loại khóa khác.
– 0xC004F038 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Báo cáo Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của bạn chưa được hoàn thành. Vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
– 0xC004F039 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Dịch vụ quản lý khóa (KMS) không được bật.
– 0x4004F040 Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm: Sản phẩm đã được kích hoạt, nhưng chủ sở hữu nên xác minh quyền sử dụng sản phẩm.
– 0xC004F041 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng Dịch vụ quản lý khóa (KMS) không được kích hoạt. Cần kích hoạt km. Vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
– 0xC004F042 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng Dịch vụ quản lý khóa được chỉ định (KMS) không thể được sử dụng.
– 0xC004F047 Chính sách đại lý báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm chưa được cập nhật.
– 0xC004F04D Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định ID cài đặt (IID) hoặc ID xác nhận (CID) không chính xác!
– 0xC004F04F Dịch vụ cấp phép phần mềm đã báo cáo rằng không thể tìm thấy thông tin quản lý giấy phép trong giấy phép.
– 0xC004F050 Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm Mã khóa sản phẩm
– 0xC004F051 không hợp lệ Khối
– 0xC004F052 Giấy phép báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm chứa các thuộc tính trùng lặp.
– 0xC004F053 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng giấy phép không hợp lệ. .
– 0xC004F054 dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng thông tin quản lý giấy phép đã nhân đôi dữ liệu.
– 0xC004F055 dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo cơ bản SKU là không có sẵn.
– 0xC004F056 dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo không sử dụng quản lý chủ chốt Sản phẩm kích hoạt dịch vụ (KMS).
– 0xC004F057 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng BIOS máy tính bị thiếu giấy phép cần thiết.
0xC004F058 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng BIOS máy tính bị thiếu giấy phép cần thiết.
– 0xC004F059 Giấy phép không hợp lệ.
0x C004F060 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng phiên bản của gói giấy phép không hợp lệ.
– 0xC004F061 Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng khóa sản phẩm được chỉ định này chỉ có thể được sử dụng để nâng cấp, không phải để cài đặt sạch.
– 0xC004F062 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng không tìm thấy giấy phép cần thiết.
– 0xC004F063 Dịch vụ cấp phép phần mềm yêu cầu. Giấy chứng nhận.
– 0xC004F064 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng thời gian ân hạn không thực đã hết hạn.
– 0x4004F065 Ứng dụng Báo cáo dịch vụ được ủy quyền chạy trong thời gian ân hạn không đúng sự thật
– 0xC004F066 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng thuộc tính “Thông tin thực” không thể được đặt trước khi đặt thuộc tính phụ thuộc.
– 0xC004F067 Dịch vụ cấp phép phần mềm đã hết hạn (Loại 2) .
– 0x4004F068 dịch vụ phần mềm cấp phép báo cáo rằng các ứng dụng đang chạy trong thời gian ân hạn không chính hãng có giá trị (loại 2).
– 0xC004F069 dịch vụ phần mềm cấp phép báo cáo rằng sản phẩm không được tìm thấy SKU.
– 0xC004F06A dịch vụ phần mềm cấp phép thông báo rằng hoạt động không cho phép yêu cầu.
– 0xC004F06B Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng nó đang chạy trong một máy ảo. Chế độ này không hỗ trợ Key Management Service (KMS).
– 0xC004F06C Phần mềm Dịch vụ Bảo vệ báo cáo rằng máy tính không thể được kích hoạt. Các dịch vụ quản lý chủ chốt (KMS) xác định rằng yêu cầu dấu thời gian không hợp lệ.
– 0xC004F071 Các Software Licensing Service báo cáo rằng các plug-in file manifest là không chính xác.
– 0xC004F072 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng không thể tìm thấy chính sách cấp phép cho truy vấn nhanh.
– 0xC004F073 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng chính sách cấp phép cho truy vấn nhanh không được tải.
– 0xC004F074 Dịch vụ cấp phép phần mềm đã báo cáo rằng sản phẩm không được kích hoạt. Không thể liên hệ với Dịch vụ quản lý khóa (KMS). Xem nhật ký sự kiện ứng dụng để biết thêm thông tin.
– 0xC004F075 Các Software Licensing Service báo cáo vì dịch vụ đã được dừng lại, không có khả năng hoàn thành hoạt động.
– 0xC004F076 Phần mềm Licensing Service báo cáo không thể tìm thấy các plug-in được yêu cầu.
– 0xC004F077 Các Software Licensing Service xác định không phù hợp thẩm định phiên bản của bản sắc dữ liệu. ‘
– 0xC004F078 Dịch vụ ủy quyền đã báo cáo rằng khóa không khớp.
– 0xC004F079 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng không có dữ liệu xác thực nào được đặt.
– 0xC004F07A Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng việc xác minh không thể hoàn tất. Hoạt động được yêu cầu không khả dụng.
– 0xC004F07C Dịch vụ cấp phép phần mềm xác định rằng phiên bản của BIOS máy tính không hợp lệ.
– 0xC004F07D Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng khóa sản phẩm không thể được
– 0xC004F07D sử dụng cho loại kích hoạt này. IID) và ID xác nhận (CID) không khớp với khóa.
– 0xC004F07F ID cài đặt (IID) và ID xác nhận (CID) không bị ràng buộc đối với môi trường hiện hành.
– 0xC004F080 Các Software Licensing Service báo cáo rằng giấy phép không bị ràng buộc đối với môi trường hiện hành.
– 0xC004F081 Các Software Licensing Service báo cáo rằng sự hoạt hóa không thể tìm thấy các đối tượng Active Directory hoặc không hợp lệ.
– 0xC004F082 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng tên được chỉ định cho Đối tượng kích hoạt Active Directory quá dài.
– 0xC004F200 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng trạng thái hiện tại không phải là chính hãng.
– 0xC004F210 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng phiên bản giấy phép phù hợp với phiên bản máy tính.
– 0xC004F602 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không được kích hoạt. Thử thách kích hoạt dựa trên mã thông báo đã hết hạn.
– 0xC004F302 Dịch vụ cấp phép phần mềm đã báo cáo lỗi kích hoạt im lặng. Phần mềm Licensing Service báo cáo rằng hệ thống không thể tìm thấy giấy chứng nhận có thể kích hoạt các sản phẩm mà không tương tác người dùng.
– 0xC004F303 Phần mềm báo cáo Dịch vụ cấp phép không thể được tạo ra hay xác nhận chuỗi chứng chỉ bị lỗi.
– 0xC004F304 Các Software Licensing Service báo cáo rằng các giấy phép cần thiết không thể được tìm thấy.
– 0xC004F305 Phần mềm Báo cáo Dịch vụ ủy quyền không thể tìm thấy chứng chỉ trong hệ thống có thể kích hoạt sản phẩm.
– 0xC004F306 Báo cáo dịch vụ cấp phép phần mềm Phiên bản phần mềm này không hỗ trợ kích hoạt dựa trên mã thông báo.
– 0xC004F307 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Dữ liệu kích hoạt không hợp lệ .
– 0xC004F308 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Dữ liệu kích hoạt đã bị giả mạo.
– 0xC004F309 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Thử thách kích hoạt và phản hồi không khớp.
– 0xC004F30A Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Chứng chỉ không phù hợp với các điều kiện trong giấy phép.
– 0xC004F30B Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng không thể sử dụng thẻ thông minh được chèn để kích hoạt sản phẩm.
– 0xC004F30C nội dung giấy phép kích hoạt không hợp lệ.
– 0xC004F30D .. dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo không để kích hoạt sản phẩm không phải là dấu vân tay hợp lệ
– 0xC004F30E dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo không để kích hoạt các dấu vân tay sản phẩm với bất kỳ giấy chứng nhận thì không. Khớp
– 0xC004F30F Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Chứng chỉ không phù hợp với tiêu chí được chỉ định trong giấy phép cấp.
– 0xC004F 310 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Chứng chỉ không khớp với mã định danh điểm tin cậy (TPID) được chỉ định trong giấy phép cấp.
– 0xC004F311 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Mã thông báo mềm không thể được sử dụng để kích hoạt.
– 0xC004F312 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng sản phẩm không thể được kích hoạt. Chứng chỉ không thể được sử dụng vì khóa riêng của nó có thể xuất được.
– 0xC004F313 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng Thư viện mã hóa CNG không thể tải được. Chứng chỉ hiện tại có thể không có sẵn trên phiên bản Windows này.
– 0x4004FC04 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng ứng dụng đang chạy trong thời gian hiệu lực dựa trên thời gian. –
– 0x4004FC05 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng ứng dụng có thời gian ân hạn vĩnh viễn.
– 0x4004FC06 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng ứng dụng đang chạy trong thời gian gia hạn hợp lệ.
– 0x8004D102 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng thời gian của máy không phù hợp với thời gian đáng tin cậy.
– 0x8004D10B Bộ xử lý bảo mật không hoạt động khi trình gỡ lỗi được kết nối.
– 0xC004D101 Bộ xử lý bảo mật đã báo cáo lỗi khởi tạo.
– 0xC004D103 Bộ xử lý bảo mật đã báo lỗi.
– 0xC004D104 Bộ xử lý bảo mật được báo cáo sử dụng dữ liệu không hợp lệ.
– 0xC004D105 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng giá trị đã tồn tại.
– 0xC004D107 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng bộ đệm được sử dụng là không đủ.
– 0xC004D108 Bộ xử lý bảo mật được báo cáo sử dụng dữ liệu không hợp lệ.
– 0xC004D109 báo cáo xử lý an ninh ban hành không hợp lệ cuộc gọi
– 0xC004D10A Xử lý an ninh báo cáo một lỗi phiên bản không phù hợp
– 0xC004D301 xử lý an ninh báo cáo một lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy được giả mạo.
– 0xC004D302 Xử lý an ninh Báo cáo rằng kho dữ liệu đáng tin cậy đã được sao lưu.
– 0xC004D303 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng cửa hàng đáng tin cậy đã được tạo lại.
– 0xC004D304 Báo cáo bộ xử lý bảo mật Không tìm thấy trong Kho dữ liệu đáng tin cậy chìa khóa
– 0xC004D305 báo cáo xử lý an ninh Inlet tin cậy quan trọng đã tồn tại trong kho dữ liệu.
– 0xC004D306 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng khóa đầu vào quá lớn để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy .
– 0xC004D307 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng đã vượt quá số lượng sắp xếp lại tối đa cho phép. Bạn phải cài đặt lại hệ điều hành
– 0xC004D308 Bộ xử lý bảo mật đã báo cáo rằng kích thước dữ liệu nhập quá lớn đối với kho dữ liệu đáng tin cậy.
– 0xC004D309 Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng máy đã vượt quá dung sai phần cứng.
– 0xC004D30A Bộ xử lý bảo mật đã báo cáo rằng đã có bộ đếm thời gian bảo mật.
– 0xC004D30B Bộ xử lý bảo mật báo cáo rằng không tìm thấy bộ đếm thời gian bảo mật.
– 0xC004D30C Bộ xử lý an toàn báo cáo rằng bộ hẹn giờ an toàn đã hết hạn.
0xC004D30D Bộ xử lý an toàn báo cáo rằng tên bộ hẹn giờ an toàn quá dài.
0xC004D Bộ xử lý an ninh báo cáo lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy là đầy đủ.
0XC004D401 xử lý an ninh báo cáo một lỗi hệ thống tập tin không phù hợp.
0xC004D402 xử lý an ninh báo cáo một lỗi không phù hợp tập tin hệ thống.
0xC004D501 Bộ xử lý bảo mật đã báo cáo lỗi trong dữ liệu kernel.
0xC004FC07 Báo cáo Dịch vụ cấp phép phần mềm đã hết hạn.
0xC004FE00 Dịch vụ cấp phép phần mềm báo cáo rằng cần phải kích hoạt để phục hồi sau khi giả mạo với Bộ lưu trữ tin cậy SLService.
0x80072EE2 Hết thời gian hoạt động
0x80072EE7 Không thể giải quyết tên hoặc địa chỉ của máy chủ. Vui lòng kiểm tra xem
0x80072EFE kết nối giữa mạng và máy chủ bị ngắt đột ngột. Vui lòng kiểm tra mạng.
0xC004E028 Máy chủ phần mềm báo cáo rằng họ đang cố thực hiện một kích hoạt khác cho Sku này. Xin vui lòng chờ nỗ lực hoàn thành và thử lại. Cần thi lại.
0xC004FC03 Đã xảy ra lỗi mạng khi kích hoạt bản sao Windows của bạn.
0x80072EFD Không thể thiết lập kết nối với máy chủ.
0x80072F78 Thông tin được máy chủ trả về không hợp lệ hoặc không thể nhận ra
0x8004FE92 Không thể tìm thấy mô tả lỗi chi tiết.
0x8004FE93 Không thể tìm thấy mô tả lỗi chi tiết.
Nguồn :Veronica tổng hợp lại

SUPPORT 24/7

Zalo 091 861 8866 - Email: htien88it@gmail.com - Phone: 091 861 8866

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *